GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Duy
(Chi
6)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Trần Duy (Chi 6) - Bình Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Trai thời Trung Hiếu làm đầu,
Gái thời Tiết Hạnh là câu trao mình.


Ở tại

Phú Tài - Quy Nhơn - Bình Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân29 tháng Giêng(Từ đường Diêu Trì)
 • Ngày tế thu 25 tháng 6(Giỗ Bà)
 • Ngày hội mã16 tháng 11 (Giỗ Ông)/ 16/1

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu5
 • Số lượng gia đình: 37
 • Số người: 56

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Duy Trung
 • Địa chỉ: KV6- Bùi Thị Xuân
 • Điện thoại: 0984922339
 • Email: duytrungqn ở gmail.com
 • Gia Phả Trần Duy (Chi 6)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Duy (Chi 6).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Duy (Chi 6)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.