GIA

PHẢ

TỘC

TRẦN-Hương
Gia-Phú
Cường-Sóc
Sơn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC TRẦN-Hương Gia-Phú Cường-Sóc Sơn - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Đại đức大德
帝德乾坤大,
威聲靜八埏。
幽陰蒙惠澤,
優渥拜沖天。


Ở tại

Thôn Hương Gia- xã Phú Cường- huyện Sóc Sơn- Hà Nội.


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân2 Tết Nguyên Đán.
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã28 tháng chạp(âm lịch).

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 30
 • Số người: 30

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Tran Xuan Ly
 • Địa chỉ: XomDinh
 • Điện thoại: 0988928426
 • Email: lyhanh12 ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả TRẦN-Hương Gia-Phú Cường-Sóc Sơn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc TRẦN-Hương Gia-Phú Cường-Sóc Sơn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc TRẦN-Hương Gia-Phú Cường-Sóc Sơn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.