GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Gia
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Trần Gia - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Hướng về Tổ


Ở tại

Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânTháng Giêng
 • Ngày tế thu Tháng 8
 • Ngày hội mãTháng 11

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Tran Gia Doan
 • Địa chỉ: 300/2A Bạch Đằng
 • Điện thoại: 534086
 • Email: doan_gia_78bptl ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả Trần Gia
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Gia.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Gia
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.