Gia phả tộc Nguyễn văn- (Chi 3)

Gia phả TỘC Nguyễn văn- (Chi 3) - Hà Nam

Suốt đời phải luôn nhớ rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một Mẹ."Cây có cội, nước có nguồn. Chim có tổ, người có tông"
Ở tại: Thôn triều, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: Không rõ
Tế Thu: 05 tháng 8 âm lịch (cúng tổ đường)
Hội mả:

Tổng quan gia phả

Số đời là : 7
Số gia đình là : 135
Số người là : 139

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Nguyễn Minh
Ở tại: Số nhà 43- Phố Cũ- P. Hợp Giang
Điện thoại : 0914595458
Email : nhminhctcb ở yahoo.com.vn

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn văn- (Chi 3).
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Nguyễn văn- (Chi 3).

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com