GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn

Hán
-
Nguyễn
Văn
Dụ
(Đời
thứ
9)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn Bá Hán - Nguyễn Văn Dụ (Đời thứ 9) - Quảng Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu16
 • Số lượng gia đình: 229
 • Số người: 278

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Anh Tuấn
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: hongthuytuan ở gmail.com
 • Gia Phả Nguyễn Bá Hán - Nguyễn Văn Dụ (Đời thứ 9)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Bá Hán - Nguyễn Văn Dụ (Đời thứ 9).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Bá Hán - Nguyễn Văn Dụ (Đời thứ 9)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.