GIA

PHẢ

TỘC

Gia
Tộc
Họ
Nguyễn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Gia Tộc Họ Nguyễn - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Ngư Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 38
 • Số người: 51

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: minhhieu3778 ở gmail.com
 • Gia Phả Gia Tộc Họ Nguyễn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Gia Tộc Họ Nguyễn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Gia Tộc Họ Nguyễn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.