GIA

PHẢ

TỘC

Homai
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Homai - Quảng Trị


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, Người có tổ có tông


Ở tại

Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân12/10
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 94
 • Số người: 118

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Văn Hải
 • Địa chỉ: Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị
 • Điện thoại: 0983996276
 • Email: maivanhai.qblt ở gmail.com
 • Gia Phả Homai
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Homai.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Homai
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.