GIA

PHẢ

TỘC

Phan
Doãn
Tộc
Đại
Tôn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phan Doãn Tộc Đại Tôn - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Phúc Đáo Tâm Linh


Ở tại

Hoa Thành - Yên Thành


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã23 tháng 5 âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu18
 • Số lượng gia đình: 911
 • Số người: 911

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Phan Bá Ước
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: phanuoc ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả Phan Doãn Tộc Đại Tôn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phan Doãn Tộc Đại Tôn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phan Doãn Tộc Đại Tôn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.