GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
CAO-UN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HỌ CAO-UN XÁ - Hưng Yên


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Thị Trung - Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu8
 • Số lượng gia đình: 201
 • Số người: 205

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: ketcv0584 ở gmail.com
 • Gia Phả HỌ CAO-UN XÁ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ CAO-UN XÁ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ CAO-UN XÁ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.