GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
Thế
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn Thế - Hải Phòng


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Thôn Dương Am, huyện Vĩnh Bảo


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã15.8

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 25
 • Số người: 44

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Thế Trung
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: thetrung0705 ở gmail.com
 • Gia Phả Nguyễn Thế
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Thế.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Thế
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.