GIA

PHẢ

TỘC


ĐÌNH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC VŨ ĐÌNH - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

NGHĨA HƯNG


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông VŨ ĐÌNH KHÔI
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: vudinhkhoi2006 ở yahoo.com
 • Gia Phả VŨ ĐÌNH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc VŨ ĐÌNH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc VŨ ĐÌNH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.