GIA

PHẢ

TỘC

NGÔ
ĐÌNH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGÔ ĐÌNH - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc
"DIÊN XUẤT NGÔ GIA CƠ BẮC ĐỊA - LĂNG TRUYỀN ĐÌNH HIỆU ĐIỆN NAM THIÊN"


Ở tại

THANH CHÂU - DUY XUYÊN - QUẢNG NAM


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã Ngày 28 tháng 11 Âm Lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu19
 • Số lượng gia đình: 2874
 • Số người: 3599

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Ngô Đình Tuấn
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tuanngo42 ở hotmail.com
 • Gia Phả NGÔ ĐÌNH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGÔ ĐÌNH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGÔ ĐÌNH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.