GIA

PHẢ

TỘC

Tộc
Dương
Doãn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Tộc Dương Doãn - Quảng Ninh


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Xã Nguyện Huệ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân25/10 (al)
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu12
 • Số lượng gia đình: 306
 • Số người: 355

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ: Dương Doãn Loan
 • Điện thoại: 0904612818
 • Email: duongloanvngp ở gmail.com
 • Gia Phả Tộc Dương Doãn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Tộc Dương Doãn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Tộc Dương Doãn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.