GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn - Bến Tre


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Lương Phú - Giồng Trôm


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã22/12 âl

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu5
 • Số lượng gia đình: 66
 • Số người: 66

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Hoàng Sơn
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: hoangson172 ở yahoo.com
 • Gia Phả Nguyễn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.