GIA

PHẢ

TỘC

Họ

Văn
-
Phong
Mục
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Lê Văn - Phong Mục - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phong Mục- Châu Lộc- Hậu Lộc


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mãGiỗ tổ bà 25/5 và tổ ông 10/10 Âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 623
 • Số người: 811

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: leminhbk ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Lê Văn - Phong Mục
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Lê Văn - Phong Mục.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Lê Văn - Phong Mục
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.