GIA

PHẢ

TỘC


ĐĂNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC LÊ ĐĂNG - Bắc Giang


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

TÂN HƯNG/LẠNG GIANG/BẮC GIANG


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân27/2
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 12
 • Số người: 21

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: chientuanbg70 ở gmail.com
 • Gia Phả LÊ ĐĂNG
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LÊ ĐĂNG .
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LÊ ĐĂNG
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.