GIA

PHẢ

TỘC

Đỗ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Đỗ - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 12
 • Số người: 21

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tranconghoa9395 ở gmail.com
 • Gia Phả Đỗ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Đỗ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Đỗ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.