GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Nguyễn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Nguyễn - Phú Thọ


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Suốt đời phải luôn nhớ rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một Mẹ."Cây có cội, nước có nguồn. Chim có tổ, người có tông


Ở tại

Khu5 vân phú,việt trì,phú thọ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân mùng 7 tết hàng năm là ngày giỗ họ
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu10
 • Số lượng gia đình: 181
 • Số người: 198

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông nguyễn việt hùng
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: nguyenviethung12345 ở yahoo.com
 • Gia Phả Họ Nguyễn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Nguyễn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Nguyễn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.