GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
DOÃN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGUYỄN DOÃN - Hà Tĩnh


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

THÔN 9 - ĐỨC DŨNG - ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 232
 • Số người: 232

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông nguyễn doãn lượng
 • Địa chỉ: Thôn 9 - Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0989206777
 • Email: ndluong.vn ở gmail.com
 • Gia Phả NGUYỄN DOÃN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN DOÃN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN DOÃN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.