GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Nguyễn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Nguyễn - Quảng Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội, nước có nguồn, con Người có Quê hương-Đất tổ


Ở tại

Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã: 6/1

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 334
 • Số người: 420

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Lưu Toàn
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: toan16111956 ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Nguyễn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Nguyễn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Nguyễn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.