GIA

PHẢ

TỘC

DÒNG
HỌ
NGUYỄN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC DÒNG HỌ NGUYỄN - Hải Dương


Lời nói tiêu biểu của học tộc
GIA PHẢ LÀ GIA BẢO CỦA DÒNG HỌ


Ở tại

TRỰC TRÌ - QUỐC TUẤN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 147
 • Số người: 180

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông NGUYỄN KÍNH DÂN
 • Địa chỉ: NGUYỄN KÍNH DÂN - 62/14 NHẤT CHI MAI P13 QUẬN TÂN BÌNH TP.HCM
 • Điện thoại: KÍNH DÂN 0983730313 ; 0903434348
 • Email: nguyenkinhdan ở gmail.com
 • Gia Phả DÒNG HỌ NGUYỄN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc DÒNG HỌ NGUYỄN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc DÒNG HỌ NGUYỄN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.